Важно съобщение

02.11.2020г. (понеделник) е неприсъствен и неучебен ден на системата на училищното образование. Във връзка с писмо на МОН, съгласно чл.154, ал.1 от КТ 1 ноември – Ден на народните будители, е официален празник и е неприсъствен за всички учебни заведения.

През 2020 година празникът 1 ноември е в неделя на основание чл. 154, ал.2 от КТ 2 ноември(понеделник)  е неприсъствен за всички учебни заведения.