Важно съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Информираме ВИ, че  достъпът до гимназията е осигурен в работните дни от седмицата, както следва :

От 9.00 до 15.00 часа: през двата портала – откъм ул. „Княз Борис I “ и ул. „Паша Петко“;

От 15.00 до  17.00 часа : само през портала откъм ул. „Паша Петко“.

РАБОТНО ВРЕМЕ:

  1. 9.00 – 17.00 ЧАСА – ДИРЕКТОР/ ЗДУД;
  2. 9.00 – 15.00 ЧАСА – НЕПЕДАТГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ