ВАЖНО ЗА БЪДЕЩИТЕ ПЕТОКЛАСНИЦИ и ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ!!!

Скъпи ученици, уважаеми родители,

Напомняме, че заявленията за участие в класирането за прием в V клас за учебната 2021/2022 година ще се приемат от 8:00 до 17:00 часа  на датите  02.07.2021 г. и  05.07.2021 г. в канцеларията на ППМГ „Екзарх Антим  I“ в град Видин, ул. „Княз Борис I“ № 25.

Седмокласниците на ППМГ „Екзарх Антим I“ Видин – Випуск 2021, спазиха традицията и постигнаха най-високите за област Видин резултати на НВО математика и български език и литература.

На фона на средния за страната резултат по математика – 37.94 точки, средната стойност на нашите математици е 74.25 точки! Впечатляваща е разликата и при резултатите по БЕЛ – при средно за страната 53.86 точки, резултатът на възпитаниците на МГ е средно 75.45 точки.

Радостта от успеха децата ще споделят със своите родители, учители и приятели в двора на своето училище – където в празнична обстановка на 02 юли 2021 година ще им бъдат връчени свидетелствата за завършено основно образование.

Тържеството ще започне в 9:30 часа.

Важно за бъдещите петокласници!

Уважаеми ученици и родители,

от 2.07.2021г. до 5.07.2021г. вкл. училищната комисия ще приема заявленията по образец, копията от служебните бележки, удостоверяващи резултатите от ученическата олимпиада и/или състезанията, само за ученици от друга област, копие на удостоверението за завършен начален етап, съответно служебната бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба N9 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави.

Очакваме Ви!