Важно за бъдещите петокласници!

Уважаеми ученици и родители,

от 2.07.2021г. до 5.07.2021г. вкл. училищната комисия ще приема заявленията по образец, копията от служебните бележки, удостоверяващи резултатите от ученическата олимпиада и/или състезанията, само за ученици от друга област, копие на удостоверението за завършен начален етап, съответно служебната бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба N9 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави.

Очакваме Ви!