СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС

СЪОБЩЕНИЕ

 ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В КЛАС

за учебната 2022/2023 г. в ППМГ „Екзарх Антим “ – град Видин

 Съгласно чл. 38, ал.3 от ЗПУО ППМГ „Екзарх Антим “ – град Видин осъществява обучение в прогимназиален етап V-VII клас чрез държавен план-прием. В съответствие с чл. 73 от НАРЕДБА № 10 за организация на дейностите в училищното образование, право на участие в приема в V клас в профилирани гимназии с профил „Математически“ или „Природни науки“ имат ученици, които успешно са завършили началния етап на основно образование, явили са се на националното външно оценяване в IV клас и са участвали в поне две от състезанията в областта на математиката и/ или природните науки.

За осъществяване на приема в V клас за учебната 2022/23година, Педагогическият съвет на ППМГ „Екзарх Антим “ – град Видин на свое заседание с Протокол № 20/ 10.09.2021 г. определи следните състезания:

  1. Областен кръг на олимпиадата по математика – 12.02.2022 г.;
  2. Математическото състезание „Европейско кенгуру – 17.03.2022 г.;
  3. Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ – 14.05.2022 г.;
  4. Пролетни математически състезания за ученици от IV клас – 26.03.2022 г.

В срок до 15 януари 2022 година, Педагогическият съвет ще определи методиката за извършване на класирането, чрез която ще бъдат определени тежестите на резултатите от състезанията и олимпиадата.

Румяна ПЕТРОВА

Директор на Природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I”-Видин