Борса за учебници

Борсата за използвани учебници ще се провежда от 16.09.2021г. от 14.30ч. до 16.30ч.!

Отговорник г-жа М. Митова