ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН за учениците от ППМГ „Екзарх Антим I“

ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНИЯ ДЕН

за учениците от  ППМГ „Екзарх Антим I“, считано от 11.10.2021 г. до 22.10.2021 г. по периоди от време може да видите Заповед № 58 за организация на учебния ден в ППМГ от 11.10.2021