ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Учениците, които все още се обучават онлайн заради отказ да се тестват веднъж седмично за COVID-19, трябва да се върнат в клас на 29 март 2022 година

Според заповедта на Министерството на здравеопазването от тази дата отпада изследването за вируса в училищата.

 Остават в сила другите предпазни мерки – носенето на маска в коридорите и общите помещения за учениците и учителите, спазването на дистанция, дезинфекцията и проветряването.

От отмяната на тестването до края на извънредната епидемична обстановка онлайн обучението ще бъде възможна само за учениците, които имат писмено разрешение за това.

 Според Закона за предучилищното и училищното образование родителите имат право по свой избор да прехвърлят децата си в електронна среда поради здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ.

📌 За до 30 дни онлайн обучение разрешение за това се дава от директора на училището, а за по-дълъг период – от началника на Регионалното управление на образованието.