СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на математическо състезание за IV клас „Математика за всеки“

Организиране и провеждане на математическо състезание за IV клас „Математика за всеки“ – област Видин, което ще се проведе на 14.05.2022 г. от 9:00 ч. в ППМГ „Екзарх Антим I“ – Видин, училище – домакин

Скъпи четвъртокласници, уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че Заявление и Декларация за информирано съгласие (по образец) за последното състезание „Математика за всеки“ за участие в Приема в V клас в ППМГ „Екзарх Антим I“ – Видин за учебната 2021-2022 год. се подават в канцеларията на Гимназията до 12.05.2022 г. или на имейл pmg-vd@rio-vidin.org.

Заявление и декларация

Регламент

ОТ РЪКОВОДСТВОТО