Състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас

Състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас през учебната 2021/2022 г. – подаване на заявления за участие

   Скъпи четвъртокласници, уважаеми родители,

Математическото състезание „Математика за всеки“ през учебната 2021/2022 година, съгласно Заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката, ще се проведе на 14.05.2022 г. /събота/ от 9:00 часа.

Напомняме Ви,

че документите за участие в Математическото състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас се подават до 16:00 часа на 12.05.2022 г. /четвъртък/.

Документи за участие в състезанието:

  • Заявление (по образец ) – подава се единствено от родителя/настойника/попечителя, носещ родителска отговорност за ученика.
  • Декларация за информираност и съгласие(по образец).

Попълнените заявление за участие и декларация за информираност и съгласие могат да се подават:

– по електронен път на адрес: pmg-vd@rio-vidin.org

– на хартиен носител всеки работен ден от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа в канцеларията на гимназията  – при завеждащия административна служба на ул. „Княз Борис I“ №25.

Родителят получава входящ номер на заявлението за участие:

– в случай че заявлението е подадено по електронен път – на посочения от родителя имейл адрес;

– в случай че заявлението е подадено на хартиен носител – в момента на подаване на заявлението.

 

Регламент на Математическото състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас – тук.

За допълнителна информация тел.: 00884520151 – ЗДУД

Желаем успех на всички четвъртокласници!