Национална програма „Отново заедно“, първи етап 2022 г. (Пампорово 7-12 септемри 2022 г.)

СПИСЪК  на учениците,

одобрени за участие по Национална програма „Отново заедно“, първи етап 2022 г. (Пампорово 7-12 септемри 2022 г.)

 1. Константин Цветомиров Веселинов – 5
 2. Божидар Мирославов Николов – 6
 3. Виктор Димитров Димитров – 6
 4. Далия Илиян Витанова – 6
 5. Емил Бориславов Борисов – 6
 6. Кристина Мартинова Петрова – 6
 7. Михаела Михайлова Василева – 6
 8. НиколБориславова Микова – 6
 9. Николай Мартинов Марков – 6
 10. Тея Добромирова Дилова – 6
 11. Явор Ивайлов Петков – 6
 12. Верислав Галинов Любенов – 7
 13. Ивелин Тихомиров Крумов – 7
 14. Давид Иванов Янакиев – 8а
 15. Божидар Владимиров Димитров – 8б
 16. Деян Мартинов Колев – 8б
 17. Весела Добринова Димитрова – 8в
 18. Иван Богомилов Богомилов – 8в
 19. Калина Владиславова Нинова – 8в
 20. Моника Красимирова Неделкова – 8в
 21. Пламен Огнянов Първулов – 8в
 22. Ростислав Руменов Славчев – 8в
 23. Станислава Чавдарова Стойчева – 8в
 24. Тереза Антоанова Халачева – 8в
 25. Георги Светославов Петков – 9а
 26. Владимир Петров Чуков – 10в
 27. Гергана Мирославова Димитрова – 10в
 28. Надя Паскалева Паскова – 10в
 29. Християна Иванова Страхилова – 10в
 30. Иванна Пламенова Иванова – 11а
 31. Радослав Цветлинов Попов – 11в

 

Ръководители:

Росен Димитров Ракаджиев

Анелия Димитрова Лападатова

Светлина Маринова Вълчева