Родителски срещи

Родителските срещи на учениците от V, VIIIа, VIIIб и VIIIв клас ще се проведат на 12.09.2022г. от 18.00ч. в ППМГ.