Откриване на новата учебна година

Уважаеми ученици, учители и родители,

тържественото откриване на новата учебна 2022/2023 година 

ще се състои на 15.09.2022г. с начало 10.00ч. 

в двора на училището!

Заповядайте!