Заявления за ДЗИ август 2023

От 26.06.2023 г. до 07.07.2023 г.  в канцеларията на училището ще се приемат заявления за допускане до ДЗИ сесия август-септември за учебната 2022/2023 година.