Записване на класираните ученици в V клас

Записването  на класираните ученици в V клас ще бъде в канцеларията на Гимназията с оригинала на удостоверението за завършен начален етап на основно образование и заявление, което се попълва по образец на място. 
Работно време: от 05.07.2022 г. до 07.07.2022 г. от 8:00 ч. до 16:00 ч.
 .