Служебни бележки – ДЗИ август

Служебните бележки за явяване на ДЗИ сесия август-септември са готови и могат да се получат на място в ППМГ на 22 и 23 август от 9.00 до 14.30 часа.