Свободни места за ученици в 9б клас

Обявяваме три свободни места за ученици в 9б клас, профил „Математически“.

Подаване на документи в канцеларията на ППМГ.