Свободно място за ученик в 8а клас

Обявяваме едно свободно място за ученик в 8а клас, профил „Софтуерни и хардуерни науки“.

Подаване на документи в канцеларията на ППМГ.