Подаване на заявления за участие в първи етап на класиране за прием в VIII клас

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В периода 08.07.2024 г. – 10.07.2024 г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в училищата с прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

Подаването на заявление за участие в първи, трети и четвърти етап на класиране ще бъде само по електронен път (https://infopriem.mon.bg). Това може да стане:

  • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
  • със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден;
  • със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – Видин, в рамките на работния ден.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа https://infopriem.mon.bg и индивидуален код за достъп.

Цялата необходима информация относно оценки ще бъде отразена по служебен път преди да се пристъпи към балообразуване и класиране. Поради огромния обем информацията се прехвърля поетапно и е възможно все още да не е видима в момента на попълване на заявление за участие в първи етап на класиране.

Пожелаваме успех!

Кодове на профилите:

ППМГ „Екзарх Антим I“, ГР.ВИДИН0506Софтуерни и хардуерни наукипрофилирана(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * КМИТ)126
ППМГ „Екзарх Антим I“, ГР.ВИДИН0511Математическа/информатика, математика/профилирана(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)125
ППМГ „Екзарх Антим I“, ГР.ВИДИН0513Математическа /математика, информатика/профилирана(1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)126