Свободно място за ученик

Обявяваме едно свободно място за ученик в XI а клас за учебната 2024/2025, профил „софтуерни и хардуерни науки“.

Документите се подават в ППМГ Видин.