Втори час на класа

График на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация

Клас Класен р-л Ден Час по седмично разписание
V Елина Иванова Четвъртък. 14:30ч
VI Раяна Михайлова Понеделник 13:40
VII Росен Ракаджиев Петък 13:40
VIIIА Камелия Кюртина Понеделник 13.40
VIIIБ Нора Иванова Четвъртък 13:40
VIIIВ Ивета Ангелова Четвъртък 13:40
IXА Анелия Лападатова Петък 14:30
IXБ Светлина Вълчева Сряда 14:30
IXВ Емилия Петрова Сряда 14:30
XА Светлана Гергова Сряда 12:00
XБ Лорета Борисова Петък 13:40
XВ Стоянка Ефремова Сряда 14:40
XIА Цецка Асенова Понеделник 13:40
XIБ Марчела Маркова Понеделник 14:30
XIВ Ваня Минева Вторник 12:50
XIIА Антоанета Илиева Четвъртък 14:40
XIIБ Кристина Георгиева Сряда 14:30
XIIВ Тома Георгиев Сряда 14:40