Консултации по учебни предмети

График за допълнителни консултации по учебни предмети
II учебен срок
2022/2023 учебна година

Педагогически специалист Ден Час
1. Албена Лисова Вторник 14:30
2. Анелия Лападатова Четвъртък 14:30
3. Антоанета Добрева Четвъртък 14:30
4. Антоанета Илиева Сряда 14:30
5. Борислав Казашки Понеделник 14:30
6. Валентина Велева Четвъртък 14:30
7. Валентина Иванова Четвъртък 14:30
8. Валери Цветков Четвъртък 14:30
9. Елина Иванова Петък 14:30
10. Стоянка Ефремова Понеделник 14:30
11. Даниела  Цветкова Сряда 14:30
12. Емил Андреев Сряда 14:30
13. Емил Стоянов Петък 14:45
14. Емилия Петрова Вторник 14:30
15. Жени Асенова Петък 14:30
16. Иванка Минева Сряда 13:45
17. Камелия Кюртина Четвъртък 14:30
18. Кристина Георгиева Понеделник 13:45
19. Лорета Валентинова Понеделник, 14:30
20. Малинка Митова Понеделник 14:30
21. Марчела Маркова Четвъртък 14:30
22. Миглена Паскова Вторник 14:30
23. Милена Георгиева Четвъртък 14:30
24. Норка Иванова Сряда 14:30
25. Катя Попова Сряда 14:30
26. Роза Георгиева Вторник 14:30
27. Росен Ракаджиев Понеделник 14:30
28. Светлина Вълчева Понеделник, 14:30
29. Светлана Гергова Четвъртък 13:40
30. Тома Георгиев Понеделник 14:30
31. Ивета Ангелова Вторник 14:30
32. Бисер Георгиев Четвъртък 14:30
33. Цеца Асенова Петък 14:30
34. Женя Спасова Петък 14:30