Консултации по учебни предмети

График за допълнителни консултации по учебни предмети
II учебен срок
2023/2024 учебна година

График за II срок