За зрелостниците

Заявленията за допускане до ДЗИ сесия май-юни на учебната 2023/ 24 година ще се приемат до 20.02.2024 г. в канцеларията на училището.