ОЕСР

разписание

 

Заповед № 375 от 27.01.2021 за нова организация на учебния ден в ППМГ от 04.02.2021 г

Заповед 278 от 31.12.2020 за продължение на организация на учебния ден в ППМГ при ОРЕС

Заповед 197 от 27.11.2020 г. за преминаване_на всички ученици в ОЕСР

Заповед 196 от 30.11.2020 за нова организация на учебния ден в ППМГ

Лице под карантина

Протокол от заседанието

Заповед на министъра на образованието

Заповед 174 за допълване на заповед 152 от 28.10.2020 за новата организация на учебния ден в гимн. етап ППМГ

Заповед 175 за допълване на заповед 153 от 28.10.2020 г. за преминаване в ОЕСР

Уважаеми родители, учители и ученици,

Уведомяваме Ви, че се удължава срока за преустановяване на присъствените учебни занятия за учениците от гимназиален етап в дневна форма на обучение в ППМГ „Екзарх Антим I“ – Видин, считано от 12.11.2020г. до 27.11.2020г. включително.  Създадената организация на учебния ден за часовете в електронна среда за учениците от гимназиален етап на ППМГ „Екзарх Антим I“, остава непроменена.

За повече информация следете в сайта на училището в раздел „За училището / ОЕСР“

ЗАПОВЕД-КОМИСИЯ ОЕСР

Правила за ОЕСР