ОЕСР

ОЕСР – 2021/2022

Заповед карантина 11б

Карантина 12 г – заповед

Заповед карантина 9в

Заповед 416 – 11а под карантина от 28.02.2022

Заповед 314 за организация на учебните дни в дните на ротация 7-18.02.2022

Заповед 312 – дневен режим в дните на тестването

Заповед 252 от 21.01.2022 за поставяне на 9б клас под карантина до 25.01.2022, вкл.

Заповед 252 от 21.01.2022 за поставяне на 11б клас под карантина до 25.01.2022, вкл.

Заповед 250 – 19.01.2022 за поставяне на VI клас под карантина до 23.01.2022, вкл.

Заповед 249 – 19.01.2022 за поставяне на 9б клас под карантина до 20.01.2022, вкл.

Заповед карантина 7 клас

Заповед за карантиниране на 9а

Заповед 224 за поставяне на 12в под карантина

Заповед 223 за поставяне на 12а под карантина

Заповед карантина 11а

Заповед продължение на ОРЕС от 08.11.2021

Заповед за продължаване процеса на ОРЕС от 02.11.2021

Заповеди 73 и 74 за ОРЕС от 18.10 до 29.10.2021 г.

Заповед на МОН за преминаване в ОЕСР

Заповед карантина 7 клас

Заповед № 58 за организация на учебния ден в ППМГ от 11.10.2021

ДЕКЛАРАЦИЯ-ОТ-РОДИТЕЛ-ПРИ-ОЕСР-1

ЗАПОВЕД-КОМИСИЯ-ОЕСР-1

заявление-Приложение-1-за-намерение-преминаване-в-дневна-форма-на-ОЕСР-1

заявление-Приложение-2-за-намерение-за-преминаване-към-дневна-форма-на-ОЕСР-1


ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

 Уважаеми родители,

във връзка с влезлите в сила изменения на ЗПУО и възможността за обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР), следва да се запознаете с приложената документация за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда.

Обучението на учениците, заявили намерение за обучение в електронна среда от разстояние ще се осъществява в асинхронен и синхронен режим в електронната платформа Teams. Информация за седмичното разписание на часовете за синхронно обучение ще се получава от класните ръководители на паралелката, в която учи ученикът.

Заявлението за намерение и приложените към него документи да се подават на електронната поща на училището: pmg-vd@rio-vidin.org  

  1. Заповед на директора- тук
  2. Заявление за намерението на ученици до 14 години –тук
  3. Заявление за намерение за ученици от 14 до 18 г. възраст –тук
  4. Декларация на родител за ОЕСР – тук

 Уважаеми родители,

в изпълнение на дадените Указания за подготовка за осигуряване на условия за обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР) от МОН за  организиране на обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР), във връзка с подготовката за осигуряване на условията за обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР), в т.ч. и за отделни ученици, когато ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО е подал заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние, Ви обръщаме внимание, че съгласно чл. 8, ал. 8 от Закона за закрила на детето, родителите, настойниците, попечителите или други лица, които полагат грижа за детето, са длъжни да не оставят без надзор и грижа  децата до 12- годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физически, психическо и нравствено развитие.

Румяна Петрова – директор

Заповед 589 за нова организация на учебното време

Заповед № 521 за нова организация на учебния ден в ППМГ от 12.04.2021 г.

Заповед-РД-01-220-08-04-2021

Заповед 516 от 31.03.2021г. за организация на 1 и 2 април

Заповед ОРЕС 22.03-31.03.2021

Заповед на Директора № 503 допълваща заповед № 408 за организацията на учебния процес за периода до 29.04.2021г

Заповед 408 от 02.02.2021 г.

Заповед № 375 от 27.01.2021 за нова организация на учебния ден в ППМГ от 04.02.2021 г

Заповед 278 от 31.12.2020 за продължение на организация на учебния ден в ППМГ при ОРЕС

Заповед 197 от 27.11.2020 г. за преминаване_на всички ученици в ОЕСР

Заповед 196 от 30.11.2020 за нова организация на учебния ден в ППМГ

Лице под карантина

Протокол от заседанието

Заповед на министъра на образованието

Заповед 174 за допълване на заповед 152 от 28.10.2020 за новата организация на учебния ден в гимн. етап ППМГ

Заповед 175 за допълване на заповед 153 от 28.10.2020 г. за преминаване в ОЕСР

Уважаеми родители, учители и ученици,

Уведомяваме Ви, че се удължава срока за преустановяване на присъствените учебни занятия за учениците от гимназиален етап в дневна форма на обучение в ППМГ „Екзарх Антим I“ – Видин, считано от 12.11.2020г. до 27.11.2020г. включително.  Създадената организация на учебния ден за часовете в електронна среда за учениците от гимназиален етап на ППМГ „Екзарх Антим I“, остава непроменена.

За повече информация следете в сайта на училището в раздел „За училището / ОЕСР“

ЗАПОВЕД-КОМИСИЯ ОЕСР

Правила за ОЕСР