Прием след IV клас

56. DSC_0102

В V клас в една паралелка ще се приемат 26 ученици,  които успешно са завършили начален етап на основно образование; явили са се на национално външно оценяване по математика в IV клас; участвали са в най-малко две от включените в календара на МОН математически състезания.

повече информация