След IV клас

Протокол с резултатите от математическото състезание „Математика за всеки“ – IV клас

График на дейностите за прием в V клас

Заповед за държавен план-прием в 5 клас

Методика за прием в V клас за учебната 2022-2023 г.

Резултати от областния кръг на олимпиадата по математика 4 клас

Протокол с резултатите от ПМС на учениците от IV клас

СЪОБЩЕНИЕ

Организиране и провеждане на математическо състезание за IV клас „Математика за всеки“ – област Видин, което ще се проведе на 14.05.2022 г. от 9:00 ч. в ППМГ „Екзарх Антим I“ – Видин, училище – домакин

Скъпи четвъртокласници, уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че Заявление и Декларация за информирано съгласие (по образец) за последното състезание „Математика за всеки“ за участие в Приема в V клас в ППМГ „Екзарх Антим I“ – Видин за учебната 2022-2023 год. се подават в канцеларията на Гимназията до 12.05.2022 г. или на имейл pmg-vd@rio-vidin.org.

Заявление и декларация

Регламент

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

СЪОБЩЕНИЕ

 ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС

за учебната 2022/2023 г. в ППМГ „Екзарх Антим “ град Видин

 Съгласно чл. 38, ал.3 от ЗПУО ППМГ „Екзарх Антим “ град Видин осъществява обучение в прогимназиален етап V-VII клас чрез държавен план-прием. В съответствие с чл. 73 от НАРЕДБА № 10 за организация на дейностите в училищното образование, право на участие в приема в V клас в профилирани гимназии с профил „Математически“ или „Природни науки“ имат ученици, които успешно са завършили началния етап на основно образование, явили са се на националното външно оценяване в IV клас и са участвали в поне две от състезанията в областта на математиката и/ или природните науки.

За осъществяване на приема в V клас за учебната 2022/23година, Педагогическият съвет на ППМГ „Екзарх Антим “ град Видин на свое заседание с Протокол № 20/ 10.09.2021 г. определи следните състезания:

  1. Областен кръг на олимпиадата по математика – 12.02.2022 г.;
  2. Математическото състезание „Европейско кенгуру – 17.03.2022 г.;
  3. Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ – 14.05.2022 г.;
  4. Пролетни математически състезания за ученици от IV клас – 26.03.2022 г.

В срок до 15 януари 2022 година, Педагогическият съвет ще определи методиката за извършване на класирането, чрез която ще бъдат определени тежестите на резултатите от състезанията и олимпиадата.

10.09.2021г.

Румяна ПЕТРОВА

Директор на Природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I”-Видин