След IV клас

Прием пети клас

2024-2025 учебна година

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл. 38, ал.3 от ЗПУО в ППМГ „Екзарх Антим “ – град Видин се осъществява обучение в прогимназиален етап V-VII клас чрез държавен план-прием. На основание чл. 73, ал. 3 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, класирането за прием в V клас на ППМГ „Екзарх Антим “ – град Видин  за учебната 2024/2025 година ще става въз основа на двата най-високи резултата от следните състезания и/или олимпиада:

  1. Областен кръг на Олимпиада по математика – 11.02.2024 г.
  2. Математическо състезание „Европейско кенгуру“ – 21.03.2024 г.
  3. Пролетно математическо състезание за учениците от IV клас – 30.03.2024 г.
  4. Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ – 08.06.2024 г.

Забележка:

За да участва един ученик в областния кръг на олимпиадата по математика трябва да е изпълнил следните две условия:

  1. Да е участвал в общинския кръг на олимпиадата. Общинският кръг се провежда до 10.12.2023 г. в училищата за всички ученици, желаещи да се явят от съответното училище.
  2. Да е постигнал определен минимум от точки на общинския кръг, които да го класират за участие в областния.

ВАЖНО!

Право на участие в класирането за прием имат всички ученици, явили се на поне 2 /две/ от изброените по-горе 4 /четири/ състезания.

Състезанията и/или олимпиада, с които учениците могат да участват в приема в V клас в ППМГ „Екзарх Антим “ – град Видин са приети с решение на Педагогическия съвет, Протокол № 19/ 14.09.2023 г

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО


ДОКУМЕНТИ

Методика за прием в V клас през 2024/2025 учебна година

График на дейностите по приемане на ученици след IV клас >> ТУК