След VII клас

3. DSC_0133
👉Ако ученик приет по ПЪРВО желание не се запише сега ,той губи правото си и не участва във второ класиране. Не си запазва мястото. Може да участва чак в трето класиране за останалите свободни места.
👉Учениците, които са класирани по ВТОРО или СЛЕДВАЩО желание и не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класиране в същия срок до 16.07.2021 г., включително.
👉Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно свое желание или на това, на което е приет на първо класиране.

ПРИЕМ 2021/2022

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ СЕДМОКЛАСНИЦИ,

Предоставяме на Вашето внимание актуална информация, относно:

  1. Външното оценяване през 2021 година, процеса на кандидатстване и профилите, които предлагаме в VIII клас в ППМГ „Екзарх Антим I“ за учебната 2021/2022 година – тук
  1. График на дейностите или стъпките, които трябва да следвате, за да станете част от Видинската математическа гимназия – тук
      3. Профили и балообразуване >> прочети тук
Полезни документи:

Прием 2021/2022

Видеото вижте тук

Видеото вижте тук


Прием 2020/2021

1. Заповед № РД09-2152/ 27.08.2019 г.

2.  За ученици с хронични заболявания

3. Рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Математически“, „Софтуерни и хардуерни науки“, „Икономическо развитие“ или „Природни науки“

4. Нормативни документи на МОН във връзка с приема на ученици след VII клас

5.Заповед за утвърждаване на държавния план – прием за 2020/2021 година