След VII клас

ПРИЕМ 2020/2021

Прочети тук>>ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ 2020-2021

 1. Заповед № РД09-2152/ 27.08.2019 г.

2.  За ученици с хронични заболявания

3. Рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Математически“, „Софтуерни и хардуерни науки“, „Икономическо развитие“ или „Природни науки“

4. Нормативни документи на МОН във връзка с приема на ученици след VII клас

5.Заповед за утвърждаване на държавния план – прием за 2020/2021 година