Стипендии

  1. ЗАЯВЛЕНИЕ за получаване на стипендия за ученици без родители
  2. ЗАЯВЛЕНИЕ за получаване на стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания
  3. ЗАЯВЛЕНИЕ — ДЕКЛАРАЦИЯ за получаване на стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането
  4. ЗАЯВЛЕНИЕ — ДЕКЛАРАЦИЯ за получаване на стипендия за постигнати образователни резултати

ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА ВТОРИ СРОК 2023-2024