Стипендии

2020/2021 учебна година

ПРАВИЛА за условията и реда за получване на стипендии от учениците в ППМГ „Екзарх Антим I“ Видин след завършено основно образование през първия срок на учебната 2020/2021 г.

  1. ЗАЯВЛЕНИЕ за получаване на стипендия за ученици без родители
  2. ЗАЯВЛЕНИЕ за получаване на стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания
  3. ЗАЯВЛЕНИЕ — ДЕКЛАРАЦИЯ за получаване на стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането
  4. ЗАЯВЛЕНИЕ — ДЕКЛАРАЦИЯ за получаване на стипендия за постигнати образователни резултати