Стипендии

2021/2022 учебна година

Заповед за утвърждаване на поимемнен списък-стипендианти I срок на 2021-22 учебна година

ПРАВИЛА – стипендии I срок за учебната 2021 – 2022 г.

СПИСЪК на учениците – стипендии първи срок на 2021-22 г.

  1. ЗАЯВЛЕНИЕ за получаване на стипендия за ученици без родители
  2. ЗАЯВЛЕНИЕ за получаване на стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания
  3. ЗАЯВЛЕНИЕ — ДЕКЛАРАЦИЯ за получаване на стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането
  4. ЗАЯВЛЕНИЕ — ДЕКЛАРАЦИЯ за получаване на стипендия за постигнати образователни резултати