Лятна школа по математика

Съюзът на математиците в България – секция Видин предлага Лятна школа по математика през юли и август за ученици, завършили първи, втори и трети клас през учебната 2016/2017 година.

Заниманията ще са с продължителност два учебни часа и ще се провеждат във вторник и четвъртък от 9:00 часа до 11:00 часа.

Таксата е 126 лева/по 3,50 лв. за 1 учебен час/ и се внася на два пъти по 63 лв. Първата вноска се прави при започване.

50% отстъпка се прави за деца, на които:

–  родител членува в СМБ – секция Видин през последните 5 години;

–  брат/сестра посещава школата. Отстъпката е за второто, третото, … дете.

Групи за съответните класове ще бъдат формирани при подадени заявления от минимум  8 ученици.

Записване за лятната школа може да се направи на тел. 0889 020479 или на e-mail  smb.sekcia.vidin@gmail.com

Лятна школа по математика