Състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас

Състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас през учебната 2021/2022 г. – подаване на заявления за участие

   Скъпи четвъртокласници, уважаеми родители,

Математическото състезание „Математика за всеки“ през учебната 2021/2022 година, съгласно Заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката, ще се проведе на 14.05.2022 г. /събота/ от 9:00 часа.

Напомняме Ви,

че документите за участие в Математическото състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас се подават до 16:00 часа на 12.05.2022 г. /четвъртък/.

Документи за участие в състезанието:

  • Заявление (по образец ) – подава се единствено от родителя/настойника/попечителя, носещ родителска отговорност за ученика.
  • Декларация за информираност и съгласие(по образец).

Попълнените заявление за участие и декларация за информираност и съгласие могат да се подават:

– по електронен път на адрес: pmg-vd@rio-vidin.org

– на хартиен носител всеки работен ден от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа в канцеларията на гимназията  – при завеждащия административна служба на ул. „Княз Борис I“ №25.

Родителят получава входящ номер на заявлението за участие:

– в случай че заявлението е подадено по електронен път – на посочения от родителя имейл адрес;

– в случай че заявлението е подадено на хартиен носител – в момента на подаване на заявлението.

 

Регламент на Математическото състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас – тук.

За допълнителна информация тел.: 00884520151 – ЗДУД

Желаем успех на всички четвъртокласници!

ДА СЪБЕРЕМ СЕМЕЙСТВОТО! 

Кога? 

На 16 и 17 юни 2022 година.

Защо? 

Защото ние сме ФАМИЛИЯ МГ и вече 50 години определяме бъдещето! 

И ще продължаваме да го правим! 

Математици от всяко поколение на нашата 50-годишна история, нека бъдем заедно! 

Очакваме ви с идеи, спомени, снимки, предложения! 

За да продължим напред заедно!

Елате  за празника у дома! Очакваме ви!

СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на математическо състезание за IV клас „Математика за всеки“

Организиране и провеждане на математическо състезание за IV клас „Математика за всеки“ – област Видин, което ще се проведе на 14.05.2022 г. от 9:00 ч. в ППМГ „Екзарх Антим I“ – Видин, училище – домакин

Скъпи четвъртокласници, уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че Заявление и Декларация за информирано съгласие (по образец) за последното състезание „Математика за всеки“ за участие в Приема в V клас в ППМГ „Екзарх Антим I“ – Видин за учебната 2021-2022 год. се подават в канцеларията на Гимназията до 12.05.2022 г. или на имейл pmg-vd@rio-vidin.org.

Заявление и декларация

Регламент

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Учениците, които все още се обучават онлайн заради отказ да се тестват веднъж седмично за COVID-19, трябва да се върнат в клас на 29 март 2022 година

Според заповедта на Министерството на здравеопазването от тази дата отпада изследването за вируса в училищата.

 Остават в сила другите предпазни мерки – носенето на маска в коридорите и общите помещения за учениците и учителите, спазването на дистанция, дезинфекцията и проветряването.

От отмяната на тестването до края на извънредната епидемична обстановка онлайн обучението ще бъде възможна само за учениците, които имат писмено разрешение за това.

 Според Закона за предучилищното и училищното образование родителите имат право по свой избор да прехвърлят децата си в електронна среда поради здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ.

📌 За до 30 дни онлайн обучение разрешение за това се дава от директора на училището, а за по-дълъг период – от началника на Регионалното управление на образованието.