НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ

Във връзка със запитвания относно организирането на ученически туристически пътувания (екскурзии, лагери и зелени училища), информираме, че съгласно Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, обнародвана в ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г., в сила от 27.12.2016 г., приета с ПМС № 365 от 21.12.2016 г., организатор и изпълнител на пътуванията е туроператорска фирма, притежаваща необходимия лиценз.

Всички дейности по подготовката на туристическите пътувания се извършват единствено и само от туроператорската фирма.

Офертите за ученически туристически пътувания за предстоящия ваканционен период ще бъдат обявени от ППМГ чрез официалните канали за информация на училището на платформата Школо.

НОВА СРЕЩА И РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧИ

matematikaПродължават регулярните срещи на ученици от ППМГ „Екзарх Антим I“ Видин с преподаватели от Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“.
Към компанията на лекторите доц. д-р Първан Първанов, зам.-ректор и доц. д-р Асен Божилов, този път се присъедини и проф.д-р Мая Стоянова- декан на ФМИ на Алма Матер.
Припомняме, че инициативата, която се реализира с помощта на Училищното настоятелство, е в полза на ученици, които желаят да надградят знанията си от профилирана подготовка, да участват в математически състезания, да усетят атмосферата на истинска лекция като бъдещи студенти и имат амбицията да се представят достойно на ДЗИ по математика.
Ръководството на гимназията договори с гостите и датата на традиционното Северозападно математическо състезание между профилираните гимназии на Видин, Монтана и Враца, като имаме новина за разширяване на формата тази година и включване в състезанието на ППМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров” Ботевград. Надпреварата ще се проведе на 16 и 17 март 2024 г. в гр.Видин.

Робо-работилница за начинаещи

rrn1

Училищното настоятелство на ППМГ „Екзарх Антим I“ – гр. Видин реализира проект в  рамките на европейската инициатива „Запознайте се и програмирайте“  със събитие през „Седмицата на програмирането 7 – 22 октомври“.  Инициативата се осъществява в 22 страни в Европа и се финансира от технологичната компания SAP, в партньорство с TechSoup Europe и Amazon Future Engineer. В България организатор е Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Нашето събитие – „РОБО – работилница за начинаещи“ показа на учениците от гр. Видин  и областта колко забавно може да бъде програмирането и как може да се даде живот на идеите чрез програмиране. Целевата група включи  ученици от VI – VII клас, които са от финансово нестабилен регион – гр. Брегово, както и към деца, които са от семейства с нестабилни доходи от града ни.

Събитието  „РОБО – работилница за начинаещи“ се проведе на 20 октомври 2023 г. в малкия салон на ППМГ „Екзарх Антим I“ – гр. Видин от 14.30 ч. до 18.30 ч.

Училищният отбор по роботика проведе обучение за конструиране и програмиране на Лего-робот, организира работилница за участниците, като им помогна сами да направят и програмират робот, който след това демонстрира определени движения. Всички гостуващи ученици получиха свидетелство за участие и печатно издание „Пътеводител за програмиране и конструиране на роботи“. Гости на събитието ще бяха възпитаници на математическата, които са студенти по програмиране.


 

Записване на курс по програмиране на C++

В периода 31,08,2023 – 14,09,2023г в сградата на ППМГ ще се проведе въвеждащ курс по програмиране на C++.

Занятията ще бъдат водени от бивши ученици на гимназията, които в момента учат и/или работят като програмисти.

Записване на следния формуляр:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q4QFQuxOx0G7Q3Nk0Kb9_atRSRwoNu5AoGqfaSgYmppUQTRYUkFISjNSQTBNWVVMRUxZMjRITjExMy4u

Записване на класираните ученици в V клас

Записването  на класираните ученици в V клас ще бъде в канцеларията на Гимназията с оригинала на удостоверението за завършен начален етап на основно образование и заявление, което се попълва по образец на място. 
Работно време: от 05.07.2022 г. до 07.07.2022 г. от 8:00 ч. до 16:00 ч.
 .