Важно съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Информираме ВИ, че  достъпът до гимназията е осигурен в работните дни от седмицата, както следва :

От 9.00 до 15.00 часа: през двата портала – откъм ул. „Княз Борис I “ и ул. „Паша Петко“;

От 15.00 до  17.00 часа : само през портала откъм ул. „Паша Петко“.

РАБОТНО ВРЕМЕ:

  1. 9.00 – 17.00 ЧАСА – ДИРЕКТОР/ ЗДУД;
  2. 9.00 – 15.00 ЧАСА – НЕПЕДАТГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Важно съобщение

Уважаеми родители, учители и ученици,

Уведомяваме Ви, че се удължава срока за преустановяване на присъствените учебни занятия за учениците от гимназиален етап в дневна форма на обучение в ППМГ „Екзарх Антим I“ – Видин, считано от 12.11.2020г. до 27.11.2020г. включително.  Създадената организация на учебния ден за часовете в електронна среда за учениците от гимназиален етап на ППМГ „Екзарх Антим I“, остава непроменена.

За повече информация следете в сайта на училището в раздел „За училището / ОЕСР“

Протокол от заседанието

Заповед на министъра на образованието

Заповед 174 за допълване на заповед 152 от 28.10.2020 за новата организация на учебния ден в гимн. етап ППМГ

Заповед 175 за допълване на заповед 153 от 28.10.2020 г. за преминаване в ОЕСР

Важно съобщение за новата организация на учебния ден в гимназиален етап!

Заповед 152 от 28.10.2020 за нова организация на учебния ден в гимн. етап ППМГ

I час:  8.00 – 8.40                       8.40- 8.55 – междучасие

II час: 8.55 – 9.35                         9.35-9.50 – междучасие

III час:  9.50 – 10.30                    10.30-11.00 – голямо междучасие

IV час: 11.00 – 11.40                   11.40-11. 55 – междучасие

V час: 11.55 – 12.35                      12.35-   12.50 – междучасие

 VI час: 12.50- 13.30                   13.30-13.45 – междучасие

VII час: 13.45-14.25

Важно съобщение

02.11.2020г. (понеделник) е неприсъствен и неучебен ден на системата на училищното образование. Във връзка с писмо на МОН, съгласно чл.154, ал.1 от КТ 1 ноември – Ден на народните будители, е официален празник и е неприсъствен за всички учебни заведения.

През 2020 година празникът 1 ноември е в неделя на основание чл. 154, ал.2 от КТ 2 ноември(понеделник)  е неприсъствен за всички учебни заведения.