Подаване на заявления за участие в първи етап на класиране за прием в VIII клас

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В периода 08.07.2024 г. – 10.07.2024 г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в училищата с прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

Подаването на заявление за участие в първи, трети и четвърти етап на класиране ще бъде само по електронен път (https://infopriem.mon.bg). Това може да стане:

  • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
  • със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден;
  • със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – Видин, в рамките на работния ден.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа https://infopriem.mon.bg и индивидуален код за достъп.

Цялата необходима информация относно оценки ще бъде отразена по служебен път преди да се пристъпи към балообразуване и класиране. Поради огромния обем информацията се прехвърля поетапно и е възможно все още да не е видима в момента на попълване на заявление за участие в първи етап на класиране.

Пожелаваме успех!

Кодове на профилите:

ППМГ „Екзарх Антим I“, ГР.ВИДИН0506Софтуерни и хардуерни наукипрофилирана(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * КМИТ)126
ППМГ „Екзарх Антим I“, ГР.ВИДИН0511Математическа/информатика, математика/профилирана(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)125
ППМГ „Екзарх Антим I“, ГР.ВИДИН0513Математическа /математика, информатика/профилирана(1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)126

Проверка на резултати от ДПП в V клас

Резултатите от първи етап на класирането в държавния план-прием в V клас се проверяват в  портала https://infopriem.mon.bg.

Достъпа до портала се осъществява с входящия номер и кода за достъп от служебната бележка.

Записване на класираните ученици на първи етап на класирането:

Място на записване: ППМГ „Екзарх Антим I”, гр. Видин;

Срок на записване: от 28.06.2024 г. до 01.07.2024 г. (включително);

Необходими документи:

  • заявление до директора на училището;
  • оригинал на удостоверение за завършен начален етап на основно образование за справка

Проверка на резултатите от класирането в V клас

Резултатите от първи етап на класирането в държавния план-прием в V клас се проверяват в  портала https://infopriem.mon.bg.

Достъпът до портала се осъществява с входящия номер и кода за достъп от служебната бележка.

класиране

Записване на класираните ученици на първи етап на класирането:

Място на записване: ППМГ „Екзарх Антим I”, гр. Видин;

Срок на записване: от 28.06.2024 г. до 01.07.2024 г. (включително);

Необходими документи:

  • заявление до директора на училището;
  • оригинал на удостоверение за завършен начален етап на основно образование за справка

 

Важна информация за завършилите 12. клас

До 25 август абитуриентите, които не са започнали работа, трябва да декларират и платят сами здравните си вноски за юли 2024 година. За целта е необходимо те да:
Подадат в НАП Декларация образец 7 – за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски
 Направят първата си здравна вноска (37,32 лв./месец)

Всичко това става в офис на приходната агенция или по пощата с обратна разписка.
Но най-бързият и удобен начин е през портала с е-услугите на НАП чрез ПИК, който се издава безплатно във всеки офис на Агенцията. Подадената декларация се обработва много бързо, а направените плащания по електронен път се отразяват почти веднага.
 За просрочените вноски се начислява законова лихва.
 Повече от три неплатени вноски за последните три години водят до прекъсване на здравните права и спрян достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса.
 Вижте повече информацията за попълването и подаването на Декларация образец 7, както и образец на формуляра тук: 

https://nra.bg/wps/portal/nra/uslugi/deklarirane-na-zravno-osigurqvane-za-sobstvena-smetka-obrazec-7

 

Направете справка за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях тук: https://portal.nra.bg/details/health-calculator-2

Проверете здравноосигурителния си статус в офис на НАП или чрез Портала за е-услуги на НАП тук: https://portal.nra.bg/details/health-insu-status

Повече прочетете тук:  https://nra.bg/wps/portal/nra/actualno/abiturienti-plashtat-zdravnite-si-osigurovki-prez-letnite-meseci?fbclid=IwAR2v5pNOabFAMa3H9fnFXphfWXPK02Ap7D-ADnxINVVLwHOCQ0PtiBzZ21c

Държавен план-прием в V клас

 
1.    За участие в класирането учениците подават заявление до началника на РУО – Видин в ППМГ „Екзарх Антим I”. гр. Видин на 24 – 25 юни 2024 г.
2.    Класирането се извършва в ЕИСИП въз основа на:
–       резултата от националното външно оценяване по математика;
–       средноаритметичната стойност от оценките от удостоверението за завършен начален етап на основно образование;
–       резултатите в областта на математиката от най-малко две състезания или едно състезание и олимпиада на областно ниво.
3.    Подробна информация за ДПП в V клас е налична на електронната страница на РУО – Видин: