4 октомври – Ден на информационното общество

4 октомври – рождената дата на Джон Атанасов е обявена през 2007 година от Министерски съвет на Република България за Ден на информационното общество – професионален празник на специалисти по компютърна техника, информационни технологии и автоматика.

4.10Честит професионален празник на колегите от катедра Информатика и Информационни технологии!

В много страни по света Денят на информационното общество се отбелязва на 256-тия ден от годината като Ден на програмиста. Числото 256 (2 на степен 8) е избрано, защото това е броят дни от началото на годината, който може да се кодира с помощта на един байт (8 бита). Чества се в много страни през високосните години на 12 септември, през невисокосните – на 13 септември.