НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОБУЧЕНИЕ ЗА ИТ КАРИЕРА“

Computer-Science-Software-Engineering-1200x450МОН с решение на Министерски съвет стартира Национална програма „Обучение за ИТ кариера“. От учебната 2017 / 2018 г. тази програма предвижда паралелно тригодишно обучение за ученици от X клас по специалността „Приложно програмиране“.

С постановлението се създават пет учебни центрове – София, Пловдив, Бургас, Правец, Русе.

Предвидени са 960 часа, по 320 часа на година.

Разработен е учебен план и учебни програми по специалността „Приложно програмиране“.

Преподаватели ще бъдат преподаватели от Техническия университет – гр. София и специалисти от софтуерни фирми.

Завършилите успешно тригодишния курс се явяват на държавен изпит, след което получават свидетелство за професионална квалификация „Приложен програмист“.

За гр. Правец учебния център се създава в Професионална гимназия по компютърни технологии и системи.

Желаещите да се включат в програмата ученици от Правец, Ботевград, Етрополе могат да кандидатстват като подадат заявление до 23.10.2017 г. в учебен отдел на ПГ по КТС. Трябва да се представи и уверение /служебна бележка/, че е записан в X клас за учебната 2017 / 2018 г. в съответното училище.

Занятията ще се провеждат извън учебно време /след обяд, почивни дни, ваканции в ПГ по КТС – Правец от преподаватели от ТУ – София/.

С постановлението се регламентират районите за съответните центрове. За Правец това са регионите от Югозападна и Северозападна България.

Източник на информацията >> Професионална гимназия по компютърни технологии и системи – Правец

Писмо на РУО-Видин за организиране на дейностите по участие в програмата

Заповед за стартиране на Нац.програма

Решение № 525 на МС