Продължават съвместните занимания за запознаване със съвременните компютърни технологии

На 19.10.2017г./четвъртък/ се проведе поредния урок в 12.в клас от д-р инж. Огнян Кабранов. Темата бе „Машинно обучение и компютърно зрение“. Присъстваха и интересуващи се ученици от 7 клас. Тези занимания на нашите ученици се организират от Даниела Цветкова – ст. учител по информатика и Тома Георгиев – гл. учител по математика и с огромното желание на нашия съученик и ученик Огнян Кабранов.