Участие на наши ученици на Международен биомедицински конгрес

bio-kongresУчениците от ППМГ „Екзарх Антим I“ бяха единствените поканени от област Видин да участват в работата на Международния биомедицински конгрес в гр. София. 

Те получиха възможност да разговарят и да обменят знания и опит със студенти, лекари, специалисти от страната и чужбина, както и да посетят уъркшопи на различни теми като паразитология, кариотип, кариограма, медицински шевове, медицински възли, спешна помощ, анатомия на дъвкателния апарат, зеничен рефлекс и много други. Събитието вдъхнови и мотивира нашите ученици да се развиват в сферата на медицинските науки, което е предпоставка за бъдещата им успешна реализация, както в личен, така и в професионален план.