Областно ученическо състезание “Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации” – 2019

bedstwiq2019

Отборът на ППМГ “Екзарх Антим I“ Видин спечели 17-тото областно ученическо състезание “Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации” 2019.

В оспорваната надпревара участваха седмокласници от седем училища в региона. Старт на областния етап на състезанието даде Веселка Асенова – началник на Регионално управление на образованието във Видин. 
Участваха седмокласници от пет видински училища и отбори на седмокласници от Кула и Брегово.

Надпреварата премина в две части: 
теоретична – за проверка на усвоените знания от учениците по изучаваните теми от учебната програма за І-VІІІ клас, чрез индивидуален тест, в който участват всички състезатели; 
практическа част за проверка на придобитите умения и навици за защита чрез състезателни игри с участието на трима състезатели от всеки отбор.

Отборът на ППМГ “Екзарх Антим I“ Видин зае първото място с актив от 228 точки.