ВНИМАНИЕ! ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ!

БАЛООБРАЗУВАНЕ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ СЛЕД 7-МИ КЛАС

Максимален БАЛ 500

ЗА   паралелка  с профил „Софтуерни и хардуерни“/8А/и паралелка с профил „МАТЕМАТИЧЕСКИ“ /8Б/ в ППМГ „Екзарх Антим I

БАЛЪТ СЕ ОБРАЗУВА, КАТО СУМА ОТ:

Точките получени от НВО БЕЛ умножени по 2 + точките получени от НВО математика умножени по 2 + превърнатите в точки ОЦЕНКА ПО  МАТЕМАТИКА  ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО + превърнатите в точки ОЦЕНКА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО

Резултатите от НВО БЕЛ и НВО математика се получават не в оценка, а в точки.

Максималният брой точки е 100 по БЕЛ и 100 по математика.

При неявяване на НВО резултатът се приема за 0 точки.

Оценките от Свидетелството за основно образование се превръщат в точки по следната скала /чл.9, ал. 10 от Наредба № 11/1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците/:

Отличен 6 се приравнява на 50 точки;

Много добър 5 се приравнява на 39 точки;

Добър 4 се приравнява на 26 точки;

Среден 3 се приравнява на 15 точки

Пример за пресмятане на бала за 8а и 8б

ако сте получили 75 точки на НВО по БЕЛ и 52 точки на  НВО по математика;

по  МАТЕМАТИКА  ИМАТЕ  5 в СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ,

по  Информационни Технологии  ИМАТЕ  6 в СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ.

БАЛ = 75*2 + 52*2 + 39 + 50 = 150 + 104 + 39 + 50 = 343 точки

ЗА   паралелка  с профил „МАТЕМАТИЧЕСКИ“ /8В/

БАЛЪТ СЕ ОБРАЗУВА, КАТО СУМА ОТ:

Точките получени от НВО БЕЛ умножени по 2 + точките получени от НВО математика умножени по 2 + превърнатите в точки ОЦЕНКА ПО  МАТЕМАТИКА  ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО + превърнатите в точки ОЦЕНКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО

Пример за пресмятане на бала за  8в

ако сте получили 83 точки на НВО по БЕЛ и 88 точки на  НВО по математика;

по  МАТЕМАТИКА  ИМАТЕ  6 в СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ,

по  БЕЛ  ИМАТЕ  6 в СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ.

БАЛ = 83*2 + 88*2 + 50 + 50 = 166 + 176 + 50 + 50 = 442 точки

Не се колебайте: пресметнете и изберете, като посочите всички наши профили в желаната от вас последователност!!!УСПЕХ!