Важна информация за седмокласниците!

В Н И М А Н И Е!

Важна информация за седмокласниците, които са приети на I етап на класиране:

Записването в ППМГ „Екзарх Антим I“ ще се извърши на датите 12, 15 и 16. 07.2019 г. от 8.00 до 18.00 часа, а на 13.07.2019 г. от 8.00 до 13.00 часа в сградата на ОУ „Любен Каравелов“ стая 106 на партера.

Учениците да носят оригиналното свидетелство за завършено основно образование.