Дневно разписание на часовете от 25.01.22г. до 28.02.22г. в ОРЕС

Заподед 257 на Директора

Заповед 256 на Директора

№ / час V-VII клас

Прогимназиален етап

VIII – XII клас

Гимназиална степен

1 час 8.00 – 8.30 8.00 – 8.40
2 час 8.50 – 9.20 8.50 – 9.30
3 час 9.40 – 10.10 9.40 – 10.20
Голямо междучасие 30 минути 20 минути
4 час 10.40 – 11.10 10.40 – 11.20
5 час 11.30 – 12.00 11.30 – 12.10
6 час 12.20 – 12.50 12.20 – 13.00
7 час 13.10 – 13.40 13.10 – 13.50