Свободни места за ученици в 10а клас

Обявяваме, че има две свободни места за ученици в 10а клас, профил „Софтуерни и хардуерни науки“.

Подаване на документи в канцеларията на ППМГ.