Училищна борса за използвани учебници

Борсата за учебници ще се проведе във фоайето на училището по следния график:

16.09.2022г. от 14.30ч.  – учениците могат да си получат всички учебници от минали години, които не са продадени;

19.09.2022г. от 14.30ч. – само учениците от 9 клас ще продават учебниците си на учениците от 8 клас;

20.09.2022г. от 14.30ч. – само учениците от 10 клас ще продават учебниците си на учениците от 9 клас;

21.09.2022г. от 14.30ч. – само учениците от 11 клас ще продават учебниците си на учениците от 10 клас;

23.09.2022г. от 14.30ч. – само учениците от 12 клас ще продават учебниците си на учениците от 11 клас.

Моля, спазвайте графика!