Свободно място за ученици в 10а клас

Обявяваме едно свободно място за ученици в 10а клас, профил „Софтуерни и хардуерни науки“.

Подаване на документи в канцеларията на ППМГ.