Записване на курс по програмиране на C++

В периода 31,08,2023 – 14,09,2023г в сградата на ППМГ ще се проведе въвеждащ курс по програмиране на C++.

Занятията ще бъдат водени от бивши ученици на гимназията, които в момента учат и/или работят като програмисти.

Записване на следния формуляр:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q4QFQuxOx0G7Q3Nk0Kb9_atRSRwoNu5AoGqfaSgYmppUQTRYUkFISjNSQTBNWVVMRUxZMjRITjExMy4u