Свободно място за ученик в VIII клас

Обявяваме едно свободно място за ученик в 8б клас, профил „Математика и информатика“.

Подаване на документи в канцеларията на ППМГ.