Новини

Математически турнир Видин – Монтана – Враца – Ботевград

Профилирана природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I гр. Видин и 

СУ „Св. Климент Охридски“ – Факултет по математика и информатика

 ОРГАНИЗИРАТ  

Математически турнир Видин – Монтана – Враца – Ботевград

 Турнирът се провежда между математическите гимназии на Видин, Монтана и Враца от 1972 г. След известно прекъсване е възстановен през 2019 г. със съдействието на Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“. През тази учебна година към участниците се присъединява математическата гимназия в гр. Ботевград.

Турнирът ще се проведе на 16 март 2024 г. в ППМГ „Екзарх Антим I“ гр. Видин. Участват 97 (деветдесет и седем) ученици от V до XII клас.

Състезателните теми са подготвени от преподаватели във ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“.

Програмата може да видите >> ТУК

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ

Във връзка със запитвания относно организирането на ученически туристически пътувания (екскурзии, лагери и зелени училища), информираме, че съгласно Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, обнародвана в ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г., в сила от 27.12.2016 г., приета с ПМС № 365 от 21.12.2016 г., организатор и изпълнител на пътуванията е туроператорска фирма, притежаваща необходимия лиценз.

Всички дейности по подготовката на туристическите пътувания се извършват единствено и само от туроператорската фирма.

Офертите за ученически туристически пътувания за предстоящия ваканционен период ще бъдат обявени от ППМГ чрез официалните канали за информация на училището на платформата Школо.