Новини

Училищна борса за използвани учебници

Борсата за учебници ще се проведе във фоайето на училището по следния график:

16.09.2022г. от 14.30ч.  – учениците могат да си получат всички учебници от минали години, които не са продадени;

19.09.2022г. от 14.30ч. – само учениците от 9 клас ще продават учебниците си на учениците от 8 клас;

20.09.2022г. от 14.30ч. – само учениците от 10 клас ще продават учебниците си на учениците от 9 клас;

21.09.2022г. от 14.30ч. – само учениците от 11 клас ще продават учебниците си на учениците от 10 клас;

23.09.2022г. от 14.30ч. – само учениците от 12 клас ще продават учебниците си на учениците от 11 клас.

Моля, спазвайте графика!

Национална програма „Обучение за ИТ кариера“

Националната програма предлага формат за обучение по програмиране на ученици от цялата страна за придобиване на професионална квалификация по професия „Приложен програмист“. Обучението е предназначено за ученици в средни училища, профилирани гимназии и професионални гимназии, които не се обучават по тази професия. Обучението се организира в свободното време на учениците през седмицата, в събота и неделя или през ваканциите, като учебният процес ще се провежда както присъствено, така и онлайн.

Кандидатстване за обучение за ИТ кариера за ученици в X клас през 2022/2023 >> https://it-kariera.mon.bg/e-learning/

Приемът за безплатните ИТ обучения за ученици на Училищна Телерик Академия във Видин е отворен

Видин, 1 септември 2022 г. – Училищна Телерик Академия – най-мащабната безплатна ИТ инициатива
за ученици от 3-ти до 12-ти клас, обяви нов прием за школите си през учебната 2022/2023 година. Над
2900 деца и младежи в 3-12 клас ще имат възможност да се обучават безплатно на програмиране и
дигитални технологии в 140 школи в 47 населени места. От кандидатите не се изискват предварителни
познания в областта на технологиите. Кандидатстването е отворено онлайн през сайта на Училищна
Телерик Академия до 2 октомври. 

Обученията ще се провеждат в рамките на 72 часа през учебната година, започвайки от края на октомври, а форматът им (онлайн или присъствен) ще бъде съобразен с препоръките на здравните органи. Програмите в гр. Видин се реализират в сътрудничество с ППМГ „Екзарх Антим I“, ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ и с подкрепата на Cargill и Бойко Караджов, който е съосновател на Payhawk.

„Живеем във времена, в които дигиталните умения стават все по-важни за успеха на всеки ученик. Вярвам, че за всички нас бъдещата успешна реализация на децата е от изключително значение. Щастлив съм, че нашите школи са трамплин към постигането на равен достъп до технологично обучение на ученици от цяла България и в програмите ни им показваме необятния свят на програмирането и дигиталните технологии. За тази цел, и през учебната 2022/2023 година разширяваме мащаба до 140 школи в 47 населени места“, коментира Петър Шарков, изпълнителен директор на Училищна Телерик Академия.

Кандидатстване и приемен тест

Процесът на кандидатстване става онлайн през сайта на Училищна Телерик Академия и включва попълване на форма за кандидатстване, както и приемен тест, който трябва да се попълни до 2 октомври.

 Ново разпределение на програми по възрастови групи

Обученията за 8-11 клас подпомагат кариерната ориентация на учениците и тяхната последваща професионална реализация, чрез практическа насоченост и модерна програма. Гимназиалните ученици могат да участват в програмата „Уеб програмиране“.

От тази учебна година, обученията за 12 клас ще се провеждат само в онлайн формат и ученици от цялата страна могат да кандидатстват за една от три програми – „Дигитални науки“, „Разработка на игри“ и „Уеб програмиране“.

Обученията за 5-7 клас развиват ключови дигитални умения, а учениците могат да вземат участие в програма „Разработка на игри“.

Повече информация за програмите може да бъде намерена на сайта на Училищна Телерик Академия.

# # #

За допълнителна информация: telerikacademy.com/school или във Facebook.

Училищна Телерик Академия е най-мащабната безплатна ИТ инициатива за ученици от 1-ви до 12-ти клас в България. Нейната мисия е да подготвя следващите поколения за професиите на дигиталното бъдеще с интерактивни програми, достъпни за всички ученици.

От създаването ѝ през 2010 г. до днес, тя е обучила над 17 000 деца и младежи на възраст между 7 и 18 г. на програмиране и дигитални технологии. Като въоръжава учениците с ключовите дигитални умения и развива тяхното логическо и креативно мислене, Училищна Телерик Академия им помага да се трансформират от консуматори на технологиите в техни създатели, търсени професионалисти и дигитални лидери.

Програмите се организират от Фондация „Телерик Академия“ и се провеждат с подкрепата на Фондация „Америка за България“, индивидуални и корпоративни дарители и в партньорство с общини, училища, местни организации, бизнеси и институции, осигуряващи зали за обученията. Научете повече на telerikacademy.com/school.

За Фондация „Америка за България“

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната. Фондацията развива дългогодишните традиции на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България и насърчава контактите между хората на двете страни. За повече информация: www.us4bg.org.

Подкрепата за Училищна Телерик Академия е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Училищна Телерик Академия и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

 За контакт, Училищна Телерик Академия

Мадлен Димитрова

ПР и Маркетинг специалист

Е: madlen@telerikacademy.com