Новини

Важно съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Информираме ВИ, че  достъпът до гимназията е осигурен в работните дни от седмицата, както следва :

От 9.00 до 15.00 часа: през двата портала – откъм ул. „Княз Борис I “ и ул. „Паша Петко“;

От 15.00 до  17.00 часа : само през портала откъм ул. „Паша Петко“.

РАБОТНО ВРЕМЕ:

  1. 9.00 – 17.00 ЧАСА – ДИРЕКТОР/ ЗДУД;
  2. 9.00 – 15.00 ЧАСА – НЕПЕДАТГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Важно съобщение

Уважаеми родители, учители и ученици,

Уведомяваме Ви, че се удължава срока за преустановяване на присъствените учебни занятия за учениците от гимназиален етап в дневна форма на обучение в ППМГ „Екзарх Антим I“ – Видин, считано от 12.11.2020г. до 27.11.2020г. включително.  Създадената организация на учебния ден за часовете в електронна среда за учениците от гимназиален етап на ППМГ „Екзарх Антим I“, остава непроменена.

За повече информация следете в сайта на училището в раздел „За училището / ОЕСР“

Протокол от заседанието

Заповед на министъра на образованието

Заповед 174 за допълване на заповед 152 от 28.10.2020 за новата организация на учебния ден в гимн. етап ППМГ

Заповед 175 за допълване на заповед 153 от 28.10.2020 г. за преминаване в ОЕСР