Новини

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Учениците, които все още се обучават онлайн заради отказ да се тестват веднъж седмично за COVID-19, трябва да се върнат в клас на 29 март 2022 година

Според заповедта на Министерството на здравеопазването от тази дата отпада изследването за вируса в училищата.

 Остават в сила другите предпазни мерки – носенето на маска в коридорите и общите помещения за учениците и учителите, спазването на дистанция, дезинфекцията и проветряването.

От отмяната на тестването до края на извънредната епидемична обстановка онлайн обучението ще бъде възможна само за учениците, които имат писмено разрешение за това.

 Според Закона за предучилищното и училищното образование родителите имат право по свой избор да прехвърлят децата си в електронна среда поради здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ.

📌 За до 30 дни онлайн обучение разрешение за това се дава от директора на училището, а за по-дълъг период – от началника на Регионалното управление на образованието.

Дневно разписание на часовете от 25.01.22г. до 28.02.22г. в ОРЕС

Заподед 257 на Директора

Заповед 256 на Директора

№ / час V-VII клас

Прогимназиален етап

VIII – XII клас

Гимназиална степен

1 час 8.00 – 8.30 8.00 – 8.40
2 час 8.50 – 9.20 8.50 – 9.30
3 час 9.40 – 10.10 9.40 – 10.20
Голямо междучасие 30 минути 20 минути
4 час 10.40 – 11.10 10.40 – 11.20
5 час 11.30 – 12.00 11.30 – 12.10
6 час 12.20 – 12.50 12.20 – 13.00
7 час 13.10 – 13.40 13.10 – 13.50

Безплатни обучения насочени към учениците от 10, 11 и 12 клас

В ARC Academy стартират две безплатни обучения насочени към учениците от 10, 11 и 12 клас, които ще им помогнат да направят своите първи стъпки в дигиталните изкуства и програмирането на игри. Моля споделите тази информация сред вашите ученици. 

Обучение 1: 

💻 Kурсът “Game Programing Essentials with C#”  въвежда в основите на едно от най-ценните умения в гейм индустрията – писането на код. Той е подходящ за напълно начинаещи, без опит в технологиите и програмирането. Ще се запознаете със C# и създаването на игри с помощта на Unity Engine.

Обучение 2:

🎨  В курса “Digital Arts Foundation with Photoshop ще усвоите основите на разработване на  “красивите” неща в дигиталното пространство. По време на обучението ще навлезете в света на дигиталните изкуства и илюстрацията.