Успехи от националното състезание „Любословие”

lyuboslovie17 Ученици от Видинската природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“ се класираха за финалния етап на националното състезание по български език и литература, което се организира за пета поредна година от Сдружение на учителите филолози „Любословие”.

Традиционно е участието на Математическата в престижното състезание, а през настоящата учебна година постиженията са изключителни.

Александър Стефанов се класира за финалния кръг с първи резултат в страната при дванадесетокласниците. Деян Емилов е с втори резултат при десетокласниците. Анна-Мария Дамянова също е втора в страната в групата на VIII клас, а Даниел Джоджев е четвърти при седмокласниците.

До националния кръг на състезанието достигнаха:

12. клас
Александър Стефанов
Стоян Стоянов

11. клас
Борислава Чотрева

10. клас
Деян Емилов
Надежда Францева
Биляна Борисова

8. клас
Анна-Мария Дамянова
Дилмана Младенова
Цветина Гошова

7. клас

Габриел Джоджев
Десислава Христова
Михаил Николов

6. клас
Радослав Попов
Елена Радулова

5. клас
Гергана Димитрова
Християна Страхилова
Лилия Боянова

Добрите резултати са плод на усилията и възможностите на учениците от Видинската математическа, както и от работата на учителите по български език и литература – Милена Георгиева, Ваня Минева, Веска Райкова и Валентина Бурдашка.

Целта на националното състезание е да се проверят уменията на учениците за разбиране, осмисляне и използване на информация от текст, както и за създаване на писмен текст по конкретна задача. Проверката на функционалната грамотност на учениците е една от целите в работата на Сдружението.

Надпреварата се провежда в два кръга.
I кръг – на 23 ноември 2016 г.
II финален кръг – на 22 февруари 2017 г.