Предсатвителна изява на клуб “Успешна матура по български език и литература“

500102-2017-03-29-Publish.jpgНа 29.03.2017 г. в ППМГ“Екзарх Антим I“ – Видин се проведе състезание на тема „Българино, знай своя род и език“. Целта на събитието бе да провери нивото на подготвеност на учениците за предстоящия ДЗИ по български език и литература под формата на състезание и въпроси към публиката. Гости бяха Румяна Петрова – директор, Женя Спасова – заместник-директор на училището и Лиляна Цанова – председател на Училищното настоятелство.

 Участие   взеха учениците от групата “Успешна матура по български език и литература“  в 12. клас и мотивирани и с интерес към предмета дванадесетокласници.   Всеки отбор работеше върху различни по тип задачи по модела на ДЗИ  и решенията бяха съобщавани и защитавани от говорител.

Останалите ученици от 12. клас  присъстваха като публика, към  която   имаше много  въпроси и занимателни задачи. Отговорилите правилно получаваха награди, което създаде много настроение.  

В организацията и провеждането на състезанието взеха участие и  родители.

Събитието бе проведено в училище и  бе отразено в сайта и  на фейсбук страницата на училището.