Одобрен проект „В час с технологиите за по-качествено образование“

antim„В час с технологиите за по-качествено образование“ е новият одобрен проект на Видинската природо-математическа гимназия.

Одобреното предложение е по програма Еразъм+ Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“.

„В час с технологиите за по-качествено образование“ е проект, който е насочен към подобряване качеството на работата учителите и повишаване капацитета, привлекателността и международното измерение на нашето училище. За да може да предлага образователни дейности и подходи, които да съответстват на потребностите и очакванията на учениците, техните семейства и местната общност.

В проекта ще вземат участие представители на различни културно-образователни области – учители по английски език, математика, информатика, информационни технологии, представител на ръководството и главния счетоводител на гимназията.

По този начин ще се постигне по-широк обхват на разпространение на придобитите от тях умения и компетентности в целия учителски колектив и ще се осигури качествено управление и контрол на дейностите по проекта.

За постигане на реални резултати в набелязаните сфери за подобрение планираме участие в два структурирани курса с цел подкрепа на професионалното развитие на учителите.

„Как да направим нашето училище по-дигитално“ е курс, който ще се проведе в Амстердам, Холандия и чрез него учителите ще развият дигиталните си компетенции за използване на различни електронни приложения и ще се научат как да създават подходяща образователна среда, електронно портфолио, текстове, видео, презентации, електронни книги, мозъчни и концептуални карти, подкасти и др. Ще се запознаят с най-новите подходи при използване на таблети в класната стая и ще добият практически умения за работа с електронни учебници и други материали и инструменти. Ще имат възможност да работят в екип и да обменят знания, опит и идеи с колеги от други държави, което ще допринесе и за подобряване на езиковите и комуникативните им компетентности и може би за създаване на бъдещи международни проекти.

За постигане на европейско измерение, за да направим училището ни по-интернационално и за по-добри резултати при кандидатстване и управление на европейски проекти планираме участието на двама учители в курс „Как да направим нашето училище по-интернационално“, който ще се проведе в Мадрид, Испания.