Свободни места за ученици

Свободни места за учебната 2018/2019 година

На основание чл. 104, т. 2 от НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

ОБЯВЯВА

Свободни места за учебната 2018/2019 година, както следва:

  • Заповед за попълване на свободни места в VIII клас >>тук и >>тук;
  • Профил „Софтуерни и хардуерни науки” – IX клас –1 място;
  • Профил „Природни науки“ – – IX клас – 7 места;
  • Профил „Технологичен ” – X клас –7 места;
  • Профил „Природо-математически” (информатика) – X клас – 1 място;
  • Профил „Технологичен” – XI клас – 2 места;
  • Профил „Природо-математически” (биология и ЗО и химия и ООС) – XI клас – 3 места
  • Профил „Технологичен” – XII клас – 1 мястo
  • Профил „Природо-математически” (биология и ЗО и химия и ООС) – XII клас – 1 място

Забележка: Свободните места се заемат след успешно положени приравнителни изпити в случаите на разлика в училищните учебните планове. При наличие на повече желаещи, кандидатите се класират в низходящ ред според резултатите от приравнителните изпити или според общия успех, с който са приключили предходния клас (в случаите, в които не се полагат приравнителни изпити).