РОДИТЕЛСКА СРЕЩА С РОДИТЕЛИТЕ НА V КЛАС

Уважаеми родители и ученици,

на 12.09.2018г. (сряда) от 18.00ч. в сградата на ППМГ „Екзарх Антим I“ ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от V клас.

Класен ръководител: Емилия Петрова